Liiketoimintakehitys | Palvelut

HR JA RESURSSIT

Näin me näemme henkilöstöhallinnon merkityksen

Toimiva henkilöstöhallinto tukee liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. Henkilöstön kuuluu olla strategian keskiössä. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti. Henkilöstöhallinnon operatiivinen toiminta on sujuvaa ja käytössä on toimintaa tukeva henkilöstöhallinnon järjestelmä.

TEHOKKAAMPI TYÖNTEKIJÄPOLKU

Työntekijäpolku jatkuu läpi työelämän, usein eri työpaikoissa. Henkilöstöhallinnossa on syytä olla selvät sävelet kaikissa työntekijäpolun vaiheissa. Näin työntekijä ja työnantaja saavat parhaat mahdolliset eväät onnistua yhteisen matkan varrella.

Palvelut:

U

Etsi ja löydä

 • Tunnemme työntekijäpolun vaiheet ja tiedämme monta pätevää keinoa ratkaista polulla vastaantulevia haasteita. Ensin työntekijä pitää etsiä ja löytää. Sen jälkeen pitää varmistaa, että alkumetreistä lähtien kaikki sujuu mahdollisimman hyvin.
Lue lisää

Olemme avuksi rekrytoinnissa, työntekijöiden arvioinnissa, haastatteluvaiheessa sekä tarvittaessa palkkauksen tukena.

 • Onnistu rekrytoinnissa
 • DISC-analyysit
 • Haastattelut
 • Palkkauksen tuki

Hommat haltuun

 • Onnistuneen rekrytoinnin jälkeen sekä työnantaja että uusi työntekijä haluavat mahdollisimman hyvän alun yhteistyölle. Monipuolinen ja huolellinen perehdytysvaihe varmistaa onnistuneen aloituksen.
Lue lisää

Työsopimukset ja palkkiomallit on tärkeä valmistella ennakkoon, jotta rekrytoinnin jälkeinen vaihe on mitä sujuvin. Valmistellaan yhdessä teidänkin yrityksessänne:

 • Työsopimukset
 • Perehdytyksen tuki
 • Kannustava palkkaus- ja palkkiomalli

Buustia työhön

 • Työuran varrella pitää vastata työntekijän urakehityksen haasteisiin, koulutukseen ja erilaisiin muutoksiin. Ponnistelu paremman työntekijäpolun eteen kannattaa, sillä tyytyväinen työntekijä mahdollistaa yrityksen menestyksen.
Lue lisää

Pätevien kyselyjen turvin on mahdollista selvittää mitkä asiat tarvitsevat kehittämistä tai kouluttamista. Selvitetään yhdessä miten henkilöstö ajattelee asioista. Suunnitelmien tekeminen helpottuu, kun päätöksenteon tukena on oikeaa tietoa.

 • Henkilöstöstrategia- ja vuosisuunnittelu
 • Yksilöity kokemuskeskustelu
 • Työnohjaus
 • Henkilöstön kyselyt

Lue lisää kyselyistämme myös täältä → Kyselyt ja analyysit

A

Kunnialla eteenpäin

 • Työntekijä siirtyy aikanaan uuteen työpaikkaan tai eläkkeelle. Edessä on irtautuminen ja lähtö kunnialla eteenpäin.
Lue lisää

Jokaiseen murroskohtaan löytyy tuki, jotta siirtymä eteenpäin on arvokas ja onnistunut. Näissä voimme olla avuksi.

 • Työpaikan vaihto
 • YT-neuvottelun tuki
 • Arvokkaasti eläkkeelle