Liiketoimintakehitys | Palvelut

Kilpailukyky

Näin me näemme kilpailukyvyn

Kilpailukyky merkitsee yrityksen kykyä sopeutua ja reagoida oman toimintaympäristönsä muutoksiin. Strategia tukee kilpailukykyä ja erottuvuustekijät on tunnistettu. Haluttu strategia ja liiketoimintamalli on jalkautettu yrityksen arkeen. Strategian toteuttamista varten löytyvät liiketoimintaa tukevat ja reaaliaikaisesti toimintoja mittaavat tietojärjestelmät.

Toimitko strategian mukaisesti ja seuraatko tavoitteiden toteutumista?

Pärjääminen kilpailussa edellyttää yrityksen kaikkien toimintojen saumatonta yhteentoimivuutta. Sisäisten toimintojen analysoinnilla kirkastuu tilannekuva ja samalla käsitys mitä osa-alueita tulisi kehittää. Sen jälkeen on mahdollista suunnitella organisaation kehityspolku. Kaikki tämä on yhteydessä taloudelliseen menestykseen.

Palvelut:

Liiketoiminnan kuntotesti

 • Teimme käyttöösi kätevän liiketoiminnan kuntotestin. Vastaa kysymyksiin ja arvioi oman organisaatiosi suorituskyky eri osa-alueilla. Saat veloituksetta henkilökohtaisen tapaamisen, jossa puramme yhdessä vertailuraportin omasta tilanteestasi verrattuna muiden vastaajien keskiarvoon.
Lue lisää

Liiketoiminnan kuntotesti on kysely, jonka tarkoituksena on löytää helposti liiketoiminnan kriittisimmät kehityskohteet. Kuntotesti on kysymyspatteristo, jossa vastaaja arvioi yrityksen suoritustasoa eri toimintojen kautta.

Arvioitavat toiminnot ovat:

 • Johtaminen
 • Myynti
 • Markkinointi
 • ICT
 • Henkilöstö
 • Talous
 • Tuotanto

Testin täyttäjä saa tulosten perusteella ymmärryksen oman organisaation eri toimintojen suoritustasosta.

PRIOLE

 • Priole-strategiatyökalun avulla katsomme yhdessä maailman muutokseen, emmekä tuijota peräpeiliin tai menneisiin. Haluamme jäsentää tulevaisuuden tuomia mahdollisuuksia ja valita yhdessä oikeat toimenpiteet.
Lue lisää

Priolen palvelumoduuleista voidaan räätälöidä juuri sinun tarpeitasi vastaava kokonaisuus. Lue lisää Priolesta.

 • Priole – Potentiaali™
 • Priole – Tarve™
 • Priole – Visio-Laaja™
 • Priole – Mahdollisuudet™
 • Priole – Priorisointi™
 • Priole – Suunnitelma™
 • Priole – Tuki™